Дежурни адвокати за периода 01.02.2019 година до 28.02.2019 година.

Дежурни адвокати за периода 01.01.2019 година до 31.01.2019 година.

Дежурни адвокати за периода 01.10.2018 година до 31.12.2018 година.

Дежурни адвокати за периода 01.07.2018 година до 30.09.2018 година.

Дежурни адвокати за периода 01.04.2018 година до 30.06.2018 година.

Дежурни адвокати за периода 01.01.2018 година до 31.03.2018 година.

Дежурни адвокати за периода 01.10.2017 година до 31.12.2017 година.

Дежурни адвокати за периода 01.07.2017 година до 30.09.2017 година.

Дежурни адвокати за периода 01.04.2017 година до 30.06.2017 година.

Дежурни адвокати за периода 01.01.2017 година до 31.03.2017 година.

Дежурни адвокати за периода 01.10.2016 година до 31.12.2016 година.

Дежурни адвокати за периода 01.07.2016 година до 30.09.2016 година.

Дежурни адвокати за периода 01.04.2016 година до 30.06.2016 година.

Дежурни адвокати за периода 01.03.2016 година до 31.03.2016 година.

Дежурни адвокати за периода 01.02.2016 година до 29.02.2016 година.

Дежурни адвокати за периода 01.01.2016 година до 31.01.2016 година.

 

.