Протокол № 1 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на  Адвокатска колегия - Благоевград, за общото събрание на адвокатите в страната. - тук. 

Протокол № 2 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия - Благоевград, за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.

Протокол № 3 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия - Благоевград, за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.