Протокол № 1 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия - Благоевград за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.

ПРАВИЛА за провеждане на избор за делегати за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.

Протокол № 2 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия - Благоевград за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.

Протокол № 3 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия - Благоевград за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.

Протокол № 4 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия- Благоевград за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.

Протокол № 5 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия - Благоевград за общото събрание на адвокатите от страната. - тук.

Протокол № 8 за резултата от проведен избор на делегати за участие в общото събрание на адвокатите в страната, проведен на 28 и 29 януари 2017 година в Адвокатска колегия Благоевград - тук.

Решение № 1/29.01.2017 г. - тук.

Протокол № 9 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия - Благоевград за общото събрание на адвокатите в страната - тук.