Протокол № 1/29.03.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук

Предложение тук.

Декларация - съгласие тук.

Протокол № 2/03.05.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук

Протокол № 3/10.05.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол № 4/12.05.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук. 

Протокол № 5/26.05.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол № 6/31.05.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Правила за провеждане на избор за Председател на Адвокатска колегия Благоевград, насрочен за 03 и 04.06.2017 година - обновени - тук.

Протокол № 7/03.06.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол № 8/04.06.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол № 9/04.06.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол за резултатите от гласуването за избор на Председател на Адвокатска колегия Благоевград. тук.

Протокол № 10/09.06.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол № 11/11.06.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол за резултатите от гласуването на избор на Председател на Адвокатска колегия Благоевград. тук.