Служебни бележки за изплатени възнаграждения от НБПП през 2017 г. - тук.