Включване в списъка за дежурни и резервни адвокати. - тук.

Заявление за дежурен адвокат. - тук.

Заявление за резервен защитник. - тук.