УВЕДОМЛЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – БЛАГОЕВГРАД,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ДС И КС,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД,
ДОПЪЛВАМ


Дневния ред на свиканото редовно заседание на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия
– Благоевград насрочено за 08.04.2024 г. / понеделник / от 14.00 ч., което ще се проведе
в залата на Адвокатски съвет – Благоевград, със следната точка:
1.1 Свикване на Извънредно Общо събрание на адвокатите от АК-Благоевград, във връзка с
определяне от съдилищата на възнаграждения на особени представители, назначени в съответните
производства, редуциране на същите и изплащането им в намален размер, след приключване на
гражданските дела.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ
СЪВЕТ – БЛАГОЕВГРАД:
АДВ. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

 

Допълнение към Дневния ред на заседанието, насрочено за 08.04.2024 г.