Протокол № 1 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи на Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. - тук.

Протокол № 2 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. - тук.

Протокол № 3 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. - тук.

Протокол № 4 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. - тук.

Протокол № 5 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. - тук.

Протокол № 6 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. - тук

Протокол № 7 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. - тук.

Протокол № 8 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. - тук.

Протокол № 9 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. - тук.

Протокол № 10 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. - тук

Протокол № 11 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. тук

Протокол № 12 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. тук.

- образец на бюлетина за избор на Председател на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград. тук.

- образец на бюлетина за избор на членове на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия - Благоевград. тук.

- образец на бюлетина за избор за Председател Дисциплинарен съд на Адвокатска колегия - Благоевград. тук.

- образец на бюлетина за избор на членове на Дисциплинарен съд на Адвокатска колегия - Благоевград. тук.

- образец на бюлетина за избор на членове на Контролен съвет на Адвокатска колегия - Благоевград. тук.

- образец на бюлетина за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната. тук.

Протокол № 13 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. тук.

Протокол № 14 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. тук.

Протокол на избирателната комисия при Адвокатска колегия Благоевград от произведените избори за органи на Благоевградска адвокатска колегия на 26-27 януари 2019 г. тук.

Протокол на избирателната комисия при Адвокатска колегия Благоевград от проведен избор за делегати на общото събрание на адвокатите от страната на Благоевградска адвокатска колегия на 26-27 януари 2019 г. - тук.

Протокол № 15 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи за Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. тук

Напомнително за допълнителният избор за допълване на органите на Адвокатска колегия - Благоевград, насрочен за 03.02.2019 г. /неделя/ от 10,00 ч. до 15,00 ч. в залата на Адвокатската колегия - Благоевград, ул. "Полковник Димов" № 1. тук.

Протокол № 16 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи на Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. тук.

Протокол № 17 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи на Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. тук.

Протокол на избирателно бюро при Адвокатска колегия Благоевград от проведения допълнителен избор за органи на Благоевградска адвокатска колегия на 03 февруари 2019 г. тук.

Протокол на избирателното бюро при Адвокатска колегия Благоевград от произведения допълнителен избор за делегати на Благоевградска колегия на 03 февруари 2019 г. тук.

Протокол на избирателната комисия при Адвокатска колегия Благоевград от произведения допълнителен избор за органи на Благоевградска адвокатска колегия на 03 февруари 2019 г. тук.

Протокол на избирателната комисия при Адвокатска колегия Благоевград от произведения допълнителен избор за делегати на Благоевградска адвокатска колегия на 03 февруари 2019 г. тук.

Решение № 1/04.02.2019 г. тук.

Протокол № 18 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи на Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. тук

Протокол № 19 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи на Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. тук.

Решение № 2/08.02.2019 г. тук.

Протокол № 20 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за органи на Адвокатска колегия - Благоевград и делегати за Общо събрание на адвокатите от страната на редовно общо събрание насрочено за 26 и 27 януари 2019 г. при Адвокатска колегия - Благоевград. тук

Решение № 3/08.02.2019 г. тук