УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

      На основание чл. 89, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 1 от Закона за адвокатурата, Ви уведомявам, че Адвокатски съвет Благоевград организира семинар за обучение на младшите адвокати вписани в Адвокатска колегия Благоевград, който ще се проведе на 15.05.2015 година при следната програма:

Програма за провеждане на семинар.

.