УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Уведомявам Ви, че на 05.06.2015 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Благоевград, организира семинар по тема и програма, която Ви прилагам:

            Програма за провеждане на семинар.

.