УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам Ви, че Адвокатски съвет Благоевград организира семинар на тема: "Практически въпроси по прилагането на ЗУЕС".

Програма за провеждане на семинар.

.