УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Уведомявам Ви, че Адвокатски съвет Благоевград организира семинар на тема: „Прилагане на правото на ЕС в България”и „Дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди”, която Ви прилагам: 

           Програма за провеждане на семинар

.