УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

            Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Благоевград, Ви кани да участвате в семинар на тема "Съдебна делба", който ще се проведе на 27.03.2015 година по програма, която Ви прилагам.

            Ако имате предварителни въпроси по темата, може да ги зададете писмено на електронната поща на колегията до датата на провеждане на семинара.

           Адвокатски съвет Ви напомня, че съгласно чл. 27 от Закона за адвокатурата всеки адвокат е длъжен ежегодно да повишава квалификацията, не по малко то 4 часа годишно, както и че неизпълнението на това задължение, представлява дисциплинарно нарушение.

          Програма за провеждане на семинар

 

.