В заседанието  си на 14.09.2012 година, ВАС взе следното решение:

Съгласно чл. 33 от ЗА, адвокатите нямат право да предоставят досиетата на своите клиенти за проверка на каквито и да било държавни органи и длъжностни лица.

 

Адвокатските досиета са неприкосновени и не могат да бъдат нито изисквани, нито преглеждани за проверка.

 

.