1. 0
« »

Срокове за попълване на заявления за дежурен и резервен защитник.

Заявление за вписване като дежурен адвокат - тук.

Заявление за вписване като резервен адвокат - тук.