Уважаеми колеги,

          В Държавен вестник бр. 69 от 21.08.2018 г. са публикувани промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите.

          Съгласно чл. 8 от същата "За поддържане и повишаване на квалификацията си адвокатите са длъжни да участват годишно в не по-малко от ОСЕМ учебни часа в избрана от тях форма и тематика".

          Наредба № 4 от 2006 г. - тук.