УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

         При постъпване на искания за определяне на особени представители, Адвокатски съвет - Благоевград определя повече от един особен представител по едно и също дело на една от страните по делото, когато материалният интерес е голям и делото е сложно от фактическа и правна гледна точка.

     В тази връзка, онези членове на АК Благоевград, които са вписани в РНБПП като адвокати, осъществяващи правна помощ по граждански и административни дела, които не желаят да бъдат определяни като особени представители в състав от двама или повече адвокати да попълнят и изпратят приложеното заявление по електронна поща в срок до 29 март 2019 г. за да бъде отразен отказа в съответния регистър.

          Приложение: Заявление по образец - тук.