Становище на Адвокатски съвет по определяне и назначаване на особени представители по граждански дела. - тук.