Решение № 26 на Адвокатски съвет - Благоевград - ново! - тук.