Решение № 178 на Адвокатски съвет - Благоевград - тук.