Решение на Адвокатски съвет - Благоевград, касаещо съдилищата в Благоевградски административен район. - тук.

Решение на Адвокатски съвет - Благоевград, касаещо прокуратурите в Благоевградски административен район. - тук.

Решение на Адвокатски съвет - Благоевград, касаещо ОД на МВР - Благоевград, - тук., Окръжен следствен отдел - тук., районните управления и ГПУ в Благоевградски административен район. - тук.