На заседанието си на 24.11.2006 г. ВАС прие:

 

Решение № 653

Отменя свое решение от 27.06.2003 г. относно възможността адвокатите да участват в процеса и в друго качество - вещо лице, преводач.

(На заседанието си на 27.06.2003 г. ВАС реши: Не е допустимо действащ адвокат, вписан в списъка на адвокатската колегия, да бъде вписан в списъка на вещите лица.)

.