Доклад на Председателя на Адвокатска колегия Благоевград адвокат Емил Петров Ядков, относно честването на 100-годишнината от създаването на благоевградска адвокатура.

Връчване на почетен плакет от Висш адвокатски съвет.

Поздравителен адрес от Областния управител.

Поздравителен адрес от Министерството на труда и социалната политика.

Поздравителен адрес от Административен съд Благоевград.

Поздравителен адрес от Районен съд Благоевград.

Поздравителен адрес от Районен съд Разлог.

Поздравителен адрес от Районен съд Сандански.

Поздравителен адрес от Районен съд Гоце Делчев.

Поздравителен адрес от Адвокатска колегия Хасково.

Поздравителен адрес от Адвокатска колегия Плевен.

Поздравителен адрес от Адвокатска колегия Смолян.

Поздравителен адрес от Адвокатска колегия Ямбол.

Поздравителен адрес от Адвокатска колегия Пловдив.

Поздравителен адрес от Национално сдружение на съдебните служители.

Поздравителен адрес от Правно-исторически факултет.

Поздравителен адрес от Югозападен университет "Неофит Рилски".

Поздравителен адрес от Регионален исторически музей.

Поздравителен адрес от Централна кооперативна банка.

Статия във вестник Струма.

Статия във вестник Струма.

 

 

.