РЕШЕНИЕ № 340/06,03,2009

ПРИ ВПИСВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА ИЛИ СЪДРУЖИЯ С УЧАСТИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ АДВОКАТИ ИЛИ СЪСТАВЕНИ САМО ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ АДВОКАТИ, АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ СЛЕДВА ДА ИЗИСКВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ, ИЗДАДЕНО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АДВОКАТИ.

.