РЕШЕНИЕ ОТ 18.07,2003 Г. - ПРОТОКОЛ № 31

ВАС да изготви декларация за това, че се присъединява по принцип към Правилата за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма при лица, които по занятие извършват правни консултации, които се явяват задължени лица по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 28 от Закона за мерки за изпиране на пари.

.