РЕШЕНИЕ № 95/29.10,2004 Г.

На основание чл. 50, ал. 2 от ЗА ВАС определя минимален размер на застрахователната сума - застрахователно покритие - в размер от 20 /двадесет/ хиляди лева, за която сума адвокатите са длъжни да се застраховат ежегодно.