1. 0
  2. 1
  3. 2
« »

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 24.03.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 10.03.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 22.02.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 10.02.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 27.01.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 13.01.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 23.12.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 09.12.2022 г..

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 25.11.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 11.11.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 28.10.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград, насрочено за 14.10.2022 г. 

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 23.09.2022 г. 

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 01.08.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 22.07.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 08.07.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 24.06.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 10.06.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 27.05.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 16.05.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 29.04.2022 г. 

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 08.04.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 25.03.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на Адвокатски съвет - Благоевград за 11.03.2022 г.

 

 

 

 

Протокол № 1/29.03.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук

Предложение тук.

Декларация - съгласие тук.

Протокол № 2/03.05.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук

Протокол № 3/10.05.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол № 4/12.05.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук. 

Протокол № 5/26.05.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол № 6/31.05.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Правила за провеждане на избор за Председател на Адвокатска колегия Благоевград, насрочен за 03 и 04.06.2017 година - обновени - тук.

Протокол № 7/03.06.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол № 8/04.06.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол № 9/04.06.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол за резултатите от гласуването за избор на Председател на Адвокатска колегия Благоевград. тук.

Протокол № 10/09.06.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол № 11/11.06.2017 година на Избирателната комисия по чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата. тук.

Протокол за резултатите от гласуването на избор на Председател на Адвокатска колегия Благоевград. тук.

Месечен график - гр. Благоевград - тук.

Месечен график - гр. Сандански - тук.

Месечен график - гр. Петрич - тук.

Месечен график - гр. Разлог - тук.

Месечен график - гр. Гоце Делчев - тук.