Уважаеми колеги,

              Уведомявам Ви, че Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Благоевград, организира семинар на 11.12.2015 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

              ПРИЛАГАМ: програма за провеждане на семинар.

.