УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Адвокатски съвет Благоевград организира семинар на 15.04.2016 г. в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

          ПРИЛАГАМ: Програма за провеждане на семинар.