УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

          Уведомявам Ви, че на 13.05.2016 г., Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Благоевград, организира семинар по тема и програма, която Ви прилагам:

           ПРИЛАГАМ: Програма за провеждане на семинар. тук