Българо-гръцки правен бизнес семинар. Виж тук.

Покана. Виж тук.