УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

        Уведомявам Ви, че на 10.06.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Благоевград, организира семинар по тема и програма, която Ви прилагам:

         ПРИЛАГАМ: програма за провеждане на семинар. тук