УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

      Уведомявам Ви, че на 16.09.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Благоевград, организира семинар по тема и програма, която Ви прилагам:

           ПРИЛАГАМ: Програма за провеждане на семинар тук.