УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

           Адвокатски съвет Благоевград, организира семинар съвместно с Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" и Институт за право и правосъдие в залата на Адвокатска колегия Благоевград на 11.11.2016 г. Програма за провеждане на семинар.