УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Адвокатски съвет - Благоевград съвместно с Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" организира семинар на тема: "Владелчески искове - вземания на владелци срещу собственика. Отношения между собственици във връзка с поддържането и подобряването на обща вещ, необходими разноски, подобрения. Право по чл. 12, ал. 2 от ЗН. Предявяване на вземанията", с лектор съдия Светлана Калинова- ВКС, който ще се проведе на 11.05.2018 година /петък/ от 09,30 часа до 17,00 часа в град Благоевград, в залата на Адвокатска колегия - Благоевград, ул. "Полковник Димов" № 1, ет. 2. 

Подробна програма тук.