Семинар на тема: Искове по чл. 134 и чл. 135 от ЗЗД. - тук.

Презентация "Лакорда" - тук.