УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Адвокатски съвет - Благоевград, съвместно с Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", организира семинар на тема: "Съществуващи процесуални нарушения на досъдебното производство" с лектор съдия Красимир Шекерджиев - член на ВСС, който ще се проведе на 02.11.2018 г. /петък/ от 9,30 часа до 17,00 часа в гр. Благоевград, в залата на Адвокатска колегия - Благоевград, ул. "Полковник Димов" № 1, ет. 2.