Адвокатският съвет - Благоевград, организира семинар на тема: "Неравноправните клаузи в потребителските договори" с лектор Красимир Машев - съдия в Софийски апелативен съд.

Семинарът ще се проведе в гр. Мелник в хотел "Мелник" на 19.04.2019 г. /петък/ от 10:00 ч. - 16:00 ч. при следната програма: тук.