УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

              Адвокатски съвет – Благоевград съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира семинар на тема: „Приемане и отказ от наследство. Възстановяване на запазена част от наследство - хипотези” с лектор Светлана Калинова – съдия във ВКС, който ще се проведе на 04.10.2019 година /петък/ от 9,30 часа до 15,00 часа в гр. Благоевград, в залата на Адвокатска колегия - Благоевград, ул. „Полковник Димов“ № 1, ет. 2 при следната програма:

9.30 ч. - 11.00 ч.– Наследяване по закон и по завещание. Приемане и отказ от наследство. Производство по чл. 51 ЗН.

11.00 ч. - 11.30 ч. – почивка

11.30 ч. - 13.00 ч. – Възстановяване на запазена част от наследството – предявяване на искането; формиране на наследствена маса

13.00 ч. - 14.00 ч. – обедна почивка

14.00 ч. – 16.00 ч. – хипотези на възстановяване на запазена част от наследството – при универсално завещание, при завет и дарение, при последващо разпореждане с имота. Дискусия.