УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

              Адвокатски съвет – Благоевград съвместно с Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира семинар на тема: „Производство по търговски спорове” с лектор Емилия Василева – съдия във ВКС, който ще се проведе на 15.11.2019 година /петък/ от 9,30 часа до 17,15 часа в гр. Благоевград, в залата на Адвокатска колегия - Благоевград, ул. „Полковник Димов“ № 1, ет. 2, при следната програма:

 

09.30 – 11.00                         Приложно поле– търговски спор, търговска сделка, търговско дело

Предявяване на иска, двойна размяна на книжа; оспорвания и възражения; преклузии – практически проблеми

                                               Разпоредително заседание

                                               Разглеждане на делото – открито и закрито заседание; доклад по делото и указания на съда; допускане и събиране на доказателства

11.00– 11.30                          Почивка

11.30 – 13.00                         Разглеждане на делото – открито и закрито заседание /продължение/; нови обстоятелства и нови доказателства; възражения след срока за отговор на исковата молба 

                                               Отклонения във връзка с предмета на делото

                                               Отклонения във връзка със страните

13.00 – 14.00                         Обедна почивка

14.00 – 15.30                         Въззивно производство по търговски спорове

                                               Касационно производство по търговски спорове

                                               Преглед на актуална съдебна практика

15.30 – 15.45                         Почивка

15.45 – 17.15                         Преглед на актуална съдебна практика /продължение/

Дискусия

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ

                                                                                  СЪВЕТ – БЛАГОЕВГРАД:

                                                                                  АДВ. ИВАН ЧОЛАКОВ