Печат

РЕШЕНИЕ № 367/24,04,2009 г.

Не се изисква специална задължителна форма за адвокатското пълномощно.

.