РЕШЕНИЕ № 470/11,09,2009 г.

Дисциплинарните преписки не подлежат на публично огласяване от страна на адвокатските съвети и Висшия адвокатски съвет.

 

.