Печат

РЕШЕНИЕ № 469/11.09.2009 Г.

ЗА ВРЕМЕТО ОТ РАЖДАНЕТО ДО НАВЪРШВАНЕ НА 2 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО, МАЙКИТЕ СА ОСВОБОЕНИ ОТ МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ КЪМ ВАС.                        

 

РЕШЕНИЕ № 722/16.01.2010 Г.

Освобождава от заплащане на членски внос към ВАС адвокатите, които са навършили 75-годишна възраст и имат над 40 години адвокатска практика.

Предлага на АС да приемат този подход и за месечните вноски към съответните колегии.

 

.