РЕШЕНИЕ № 851/13.07.2007Г.

При провеждане на балотаж за избиране на органи за адвокатурата кандидатите се класират по броя на получените гласове до попълването на съответния орган.

.