Адвокатско дружество "Савова"

Град: Благоевград
Адрес: пл. Георги Измерлиев № 15, ет. 1, офис 4
Пощенски код: 2700
Действащ: Да
Личен Номер: 2000000227
Телефон: 073833555
Дата на вписване: 22.03.2013