Василка Стоянова Станоева

Първо име: Василка
Фамилия: Станоева
Град: Сандански
Адрес: ул. "Скопие" № 26
Пощенски код: 2800
Снимка:
Бележки: Адвокатски сътрудник при адвокат Илия Янев
Действащ: Да
Личен Номер: 5800004527
Телефон: 0885541100
email: advocatyanev@hotmail.com
Дата на вписване: 28.09.2016