Адвокатско дружество "Харизанов, Иванов & партньори"

Град: Петрич
Адрес: ул. "Рокфелер" № 27
Пощенски код: 2850
Действащ: Да
Личен Номер: 2900001227
Телефон: 0878/511 885; 0888/605 690
email: info@harizanov-ivanov.com
Дата на вписване: 08.09.2017