Венета Крумова Шушутева

Първо име: Венета
Фамилия: Шушутева
Град: Гоце Делчев
Адрес: ул. "Александър Стамболийски" № 11, вх. А, офис 2
Пощенски код: 2900
Снимка:
Бележки: Адвокатски сътрудник при адв. Галя Башлиева
Личен Номер: 5300004927
Телефон: 0751/60681
email: Lawyers_gd@abv.bg
Дата на вписване: 13.10.2017