Адвокатско дружество "Камбуров - Марина"

Град: Благоевград
Адрес: ул. "Тодор Александров" № 41, ет. 2, офис 102
Пощенски код: 2700
Действащ: Да
Личен Номер: 2500001327
Телефон: 0899/839550
email: valeri_kamburov@abv.bg
Дата на вписване: 21.12.2017