Адвокатско дружество "ЙОВЧЕВ"

Град: Петрич
Адрес: ул. "Славянска" № 5, ет. 1
Пощенски код: 2850
Действащ: Да
Личен Номер: 2100001427
Телефон: 0889/504854; 0745/61036
email: yov4ev@gmail.com
Дата на вписване: 12.01.2018